پ پ

نویسنده: boshra t69

ایدز

ﺑﺸﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯼ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺍﯾﺪﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﺒﺮﺳﺎﮐﺎ ﮔﺎﻡ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﺪﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .

ویژگی‌های شگفت‌انگیز میدان‌های مغناطیسی سیاه‌چاله‌ها

فضا پُر از رمز و راز است. دانشمندان برای اولین بار میدان مغناطیسی سیاه‌چاله‌ای در درون کهکشان راه‌شیری را در طول موج‌های مختلف مورد مطالعه قرار

چرا جهان ما سه‌بُعدی است؟!

 بر اساس نظریه‌ی جدید پروفسوری از دانشگاه ادینبرگ به‌نام «آرجون بررا» و همکارانش، جهان مدت کوتاهی پس از تشکیل با گره‌هایی متشکل از رشته‌های انعطاف‌پذیر انرژی به نام «لوله‌های شار» پُر شد؛