دسته: ادیان

کهکشان چشم سیاه

بازگشت اعمال

در بازگشت اعمال و هنوز هم داره خوب زندگی میکنه و مورد غضب خداوند قرار نگرفته ؟ در ادامه مبحث ابتدا تجربیات شخصی خودم رو براتون عنوان میکنم و سپس مبحث رو براتون باز میکنم

اسامی فرشتگان

شیر فرشته:در دین زرتشت سمبل یک لیوان شیر او محافظ گاوها است

قرآن و انفجار بزرگ

چرا عالم ذرّ را به یاد نمی‌آوریم؟

طبق آیه ای از قرآن همه آدمیان قبل از ورودشان به دنیا اقرار بندگی گرفته شده است، حال سؤال این است اگر چنین اقراری از همه ما ستانده شده پس چرا هیچکدام ما چنین خاطره‌ای را به یاد نمی‌آوریم و هیچ کس هم در طول تاریخ ادعای یادآوری این جریان را نداشته است؟

وظیفه و جایگاه  فرورها (فروهرها )

فروهر یکی از اقوام باطنی انسان است که بیش از بدنیا آمدن او وجود داشته و پس از مرگ او گر باره بعالم بالا از همانجائی که فرود آمده و صعود کرده پایدار بماند نه آنکه فقط انسان ها فروهر دارای فروهر است

جالب ترین حقایق و اسرار کوه کایلاش

۱٫   اسرار کوه کایلاش تنها نمی ماند و سرنخ دیگری باقی نمی گذارد. همانطور که خود کوه  به نظر می رسد در منطقه غیرقابل دسترسی از تبت غربی واقع شده است ، اسرار آن فراتر از درک نیست. ارتفاع کوه مرموز ۶۶۶۶ متر است. همچنین چهار رودخانه اصلی هند ، تبت و نپال: هند ، کارنالی ، ساتله ، برهماپوترا از آن نشات میگیرند.

آیین مزدیسنا

نخست باید متذکر شوم گاتها که کتاب زرتشت است درباره زرتشت ، پیامبری او و نخستین پیروانش سخن میگوید ولی چیزی درباره احوال شخصی اشوزرتشت

اسکلتی با جمجمه سوراخ شده

چرا انسان‌های ماقبل تاریخ جمجمه همدیگر را سوراخ می‌کردند؟

تا امروز، هزاران جمجمه با نشانه‌هایی از این نوع جراحی در مناطق باستانی در سراسر دنیا کشف شده‌اند. اما با اهمیت آشکاری که این قضیه داشته

خدا، آدمها و روش آزمایش و خطا

مدتهاست فکر می کنم دنیایی کە خدا ساختە تنها یک آزمایش است و بس. او این جهان را ساختە برای اینکە ببیند چگونە پیش می رود تا بعدها بتواند از روی آن،