دسته: ادیان

جالب ترین حقایق و اسرار کوه کایلاش

۱٫   اسرار کوه کایلاش تنها نمی ماند و سرنخ دیگری باقی نمی گذارد. همانطور که خود کوه  به نظر می رسد در منطقه غیرقابل دسترسی از تبت غربی واقع شده است ، اسرار آن فراتر از درک نیست. ارتفاع کوه مرموز ۶۶۶۶ متر است. همچنین چهار رودخانه اصلی هند ، تبت و نپال: هند ، کارنالی ، ساتله ، برهماپوترا از آن نشات میگیرند.

آیین مزدیسنا

نخست باید متذکر شوم گاتها که کتاب زرتشت است درباره زرتشت ، پیامبری او و نخستین پیروانش سخن میگوید ولی چیزی درباره احوال شخصی اشوزرتشت

اسکلتی با جمجمه سوراخ شده

چرا انسان‌های ماقبل تاریخ جمجمه همدیگر را سوراخ می‌کردند؟

تا امروز، هزاران جمجمه با نشانه‌هایی از این نوع جراحی در مناطق باستانی در سراسر دنیا کشف شده‌اند. اما با اهمیت آشکاری که این قضیه داشته

خدا، آدمها و روش آزمایش و خطا

مدتهاست فکر می کنم دنیایی کە خدا ساختە تنها یک آزمایش است و بس. او این جهان را ساختە برای اینکە ببیند چگونە پیش می رود تا بعدها بتواند از روی آن،

دروازه ی بهشت

بسیاری از فرقه های مذهبی جهان پیروان زیادی ندارند، اما تعدادی از انها به شکل عجیبی پیرو پیدا میکنند و اشخاصی که در راس این فرق قرار دارند عموما کارهای بسیار خطرناکی انجام میدهند،

ملک طاووس

ملک طاووس

نزدیک ترین دودمان به صابئین های حرانی ایزدی ها هستند .پیروان یک آئین سری که قبایل متفاوت کرد نشین را که عمدتاً