دسته: ادیان

قرآن کریم و نکاتی درباره ازدواج

دعاهای بسیار مجرب برای ازدواج و بخت گشایی

ازدواج و بخت گشایی برای جلب خواستگار زیاد و تسهیل امر ازدواج ، با حضور و توجه قلبی سوره های مبارکه ذیل را بر آبی پاک قرائت کند و در روز جمعه قبل از اذان مغرب با آن آب غسل کند

دعا

آیا دعا های ما اجابت میشود

همانا خدا ازتو به تو نزدیکتر است و هنگامی که او را می‌خوانی او شنواست و دعای تو را اجابت می‌کند به شرط اینکه از روی پاکی نیت باشد که پاک بودن نیت یکی از مهمترین عوامل اجابت دعا می‌باشد.

دعا

اشنایی با چگونه دعا کردن

سالکان خدا، که هدف اصلی آنها در زندگی رشد معنوی است ، نه تنها درموقعیت های دشوار، بلکه حتّی در تمامی موقعیت های روزمره نیز مرتب به به درگاهِ خداوند دعا می کنند.

کهکشان چشم سیاه

بازگشت اعمال

در بازگشت اعمال و هنوز هم داره خوب زندگی میکنه و مورد غضب خداوند قرار نگرفته ؟ در ادامه مبحث ابتدا تجربیات شخصی خودم رو براتون عنوان میکنم و سپس مبحث رو براتون باز میکنم

اسامی فرشتگان

شیر فرشته:در دین زرتشت سمبل یک لیوان شیر او محافظ گاوها است

قرآن و انفجار بزرگ

چرا عالم ذرّ را به یاد نمی‌آوریم؟

طبق آیه ای از قرآن همه آدمیان قبل از ورودشان به دنیا اقرار بندگی گرفته شده است، حال سؤال این است اگر چنین اقراری از همه ما ستانده شده پس چرا هیچکدام ما چنین خاطره‌ای را به یاد نمی‌آوریم و هیچ کس هم در طول تاریخ ادعای یادآوری این جریان را نداشته است؟

وظیفه و جایگاه  فرورها (فروهرها )

فروهر یکی از اقوام باطنی انسان است که بیش از بدنیا آمدن او وجود داشته و پس از مرگ او گر باره بعالم بالا از همانجائی که فرود آمده و صعود کرده پایدار بماند نه آنکه فقط انسان ها فروهر دارای فروهر است

جالب ترین حقایق و اسرار کوه کایلاش

۱٫   اسرار کوه کایلاش تنها نمی ماند و سرنخ دیگری باقی نمی گذارد. همانطور که خود کوه  به نظر می رسد در منطقه غیرقابل دسترسی از تبت غربی واقع شده است ، اسرار آن فراتر از درک نیست. ارتفاع کوه مرموز ۶۶۶۶ متر است. همچنین چهار رودخانه اصلی هند ، تبت و نپال: هند ، کارنالی ، ساتله ، برهماپوترا از آن نشات میگیرند.

آیین مزدیسنا

نخست باید متذکر شوم گاتها که کتاب زرتشت است درباره زرتشت ، پیامبری او و نخستین پیروانش سخن میگوید ولی چیزی درباره احوال شخصی اشوزرتشت

اسکلتی با جمجمه سوراخ شده

چرا انسان‌های ماقبل تاریخ جمجمه همدیگر را سوراخ می‌کردند؟

تا امروز، هزاران جمجمه با نشانه‌هایی از این نوع جراحی در مناطق باستانی در سراسر دنیا کشف شده‌اند. اما با اهمیت آشکاری که این قضیه داشته