دسته: دانشمندان و افراد مشهور

دانشمندانی که شعر، زندگی آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار داد

در طول تاریخ، زندگی تعداد زیادی از دانشمندان شاعر تحت‌تأثیر شعر قرار گرفته است و از آن به‌عنوان ابزاری مناسب برای بیان نگرش‌ها

سیسرو، تئوریسین و جمهوریخواه رومی

حاکمان یونان باستان سقراط را اعدام و حاکمان روم باستان سیسرو را ترور کردند. سیسرو (Cicero، ۱۰۶ – ۴۳ پ.م.) ادیب، فیلسوف، سخنور، تئوریسین جمهوریخواهی و مبارز اجتماعی،

زبان مشکل آثار هابرماس

هابرماس، متولد ۱۹۲۹ میلادی، فیلسوف پست مدرن، یکی از جامعه شناسان مهم نیمه دوم قرن بیستم در آلمان است. نوشته هایش زیر تأثیر انسانشناسی فلسفی،