دسته: انرژی های نو

انرژی تجدیدپذیر

سرمایه‌گذاری۳۰ میلیون پوندی یک مؤسسه خیریه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بریتانیا

بریتانیا تا سال ۲۰۲۰ برای تأمین بیش از نیمی از انرژی مورد نیاز خود به انرژی‌های تجدیدپذیر روی‌ می‌آورد.