دسته: صنایع خودرویی

رعایت استانداردهای خودرویی، الزام قانونی دارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از تعدیل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی خبر می‌دهد که سازمان ملی استاندارد ایران با موضع مخالف نسبت