دسته: محیط زیست

آسم

گاوها، عامل سوراخ شدن لایه‌ی اُزون!

آیا می‌دانید گاوها یکی از عوامل اصلی سوراخ شدن لایه‌ی اُزون هستند! بله گاو! این حیوانات بعد از CFC  و خودروها، بزرگترین عامل تولید هیدروکربن در جو