پ پ

دسته: محیط زیست

از زلزله چه می دانیم ؟

میزان زلزله خیزی در جهان که ایران بیشترین تعداد زمین لرزه های بزرگ (بالای ۵٫۵ ریشتر) داراست

انرژی و اقلیم

نادیده گرفتن دی‌اکسیدکربن در مدل‌های آب و هوایی چه عواقبی دارد؟

دانشمندان علوم آب و هوایی به طور فزآینده‌ای خواستار مدل‌های آب و هوایی هستند که بیشتر بر میزان دی‌اکسیدکربن هوا و کمتر بر درجه‌ی حرارت تمرکز کنند.