دسته: محیط زیست

اُزون چیست؟

ازون گازی آبی‌رنگ با بوی تند است که یک مولکول از آن شامل سه اتم اکسیژن می‌باشد.

نتایج مرعوب‌کننده مطالعه ارتش ایالات متحده روی تغییرات اقلیمی

براساس پژوهش جدیدی که اخیرا منتشرشد، بیش از هزار جزیره گرمسیری کم‌ارتفاع به‌خاطر بالا آمدن سطح دریاها، در اواسط قرن (یا شاید هم زودتر) غیر قابل سکونت خواهند شد