دسته: محیط زیست

یافته‌های جدید بر دقت پیش‌بینی‌های اقلیمی ناسا صحه می‌گذارند

یافته‌های جدید بر دقت پیش‌بینی‌های اقلیمی ناسا صحه می‌گذارند

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های اقلیمی ناسا مبنی بر افزایش نگران‌کننده دمای زمین، درست بوده است.

CC0: نمایی از زمستان در سیبری

نقش میکروب ها در تولید باران و برف

می دانیم که میکروب ها همه جا هستند، در دستگاه گوارش ما، تا روی پوست بدنمان و جالب است که در هوا، بخار آب و ذرات معلق و حتی در ابرها نیز به صورت زنده وجود دارند

جنگلِ های نفرین شده

درختان چگونه به کمک زمین می‌آیند؟

حدود ۰.۹ میلیارد هکتار از زمین‌های جهان مستعد جنگل‌کاری مجدد هستند که این مقدار درخت می‌تواند دو سوم کربن تولیدی انسان را جذب کند

جزایر آمریکایی با رادیواکتیویته‌ی بالا

 از سال ۱۹۴۶ تا سال ۱۹۵۸، آمریکا ۶۷ سلاح هسته‌ای را در جزایر مارشال مورد آزمایش قرار داد. این جزایر در اقیانوس آرام قرار دارند و بعداً به خاک آمریکا اضافه شده‌اند.