دسته: محیط زیست

دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی افتتاحیه اجلاس اقیانوس‌ها با شرکت ۲۰۰ کشور جهان

دبیرکل سازمان ملل: تا سال ۲۰۵۰ مقدار زباله در آب‌های جهان از تعداد ماهی‌ها بیشتر می‌شود

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل نخستین اجلاس سازمان ملل متحد درباره وضع آب‌های جهان را با یک هشدار افتتاح کرد: دریاها و

انرژی و اقلیم

انرژی و اقلیم به زبان ساده

اقلیم سیاره‌ ما رو به تغییر است با شتابی که در تاریخ حیات انسان در دوران‌های اخیر سابقه نداشته است. انرژی‌یی که از خورشید