دسته: محیط زیست

الهیات سیاسی تغییرات آب وهوایی، نوشته‌ مایکل نورثکات

الهیات سیاسی آب و هوا

میلیون‌ها سال از عمر زمین گذشته و اکنون برای نخستین بار، توده‌های یخ تابستانی اقیانوس منجمد شمالی در حال ناپدید شدن هستند.

«لایه ازون تا سال ۲۰۵۰ ترمیم می‌شود»

لایه ازون در مسیر ترمیم

در سال ۱۹۸۵ و پس از انتشار اخباری مبنی بر کاهش ضخات لایه ازون در قطب جنوب، نمایندگان ۴۹ کشور جهان در وین کنوانسیونی را به