دسته: مهندسی برق

پانل هاي فتوولتاييک و خورشيد گرمايي

انواع راه های تولید الکتریسیته

اصول پایه برای تولید الکتریسیته توسط دانشمند انگلیسی مایکل فارادی در دهه ۱۸۲۰ تا اوایل دهه ۱۸۳۰ میلادی کشف شد. روش پایه او هنوز