دسته: علوم و مهندسی

نئاندرتال‌ها آدمخوار بودند!

بیش از یک قرن است که دیرینه‌شناسان به دنبال یافتن جواب این سوال هستند که آیانئاندرتال‌ها آدمخوار بوده‌اند یا خیر. اما به تازگی بقایایی

زمین هر چه گرمتر باشد تکامل حیات سریعتر رخ می دهد!

تجزیه و تحلیل جدید پژوهشگران دانشگاه کارولینای شمالی نشان می دهد روند تکامل یا فرگشت در گونه‌های اولیه حیات در کره زمین با سرعت بسیار بیشتری از زمان حال صورت گرفته است.