دسته: علوم و مهندسی

نئاندرتال‌ها آدمخوار بودند!

بیش از یک قرن است که دیرینه‌شناسان به دنبال یافتن جواب این سوال هستند که آیانئاندرتال‌ها آدمخوار بوده‌اند یا خیر. اما به تازگی بقایایی

زمین هر چه گرمتر باشد تکامل حیات سریعتر رخ می دهد!

تجزیه و تحلیل جدید پژوهشگران دانشگاه کارولینای شمالی نشان می دهد روند تکامل یا فرگشت در گونه‌های اولیه حیات در کره زمین با سرعت بسیار بیشتری از زمان حال صورت گرفته است.

نئاندرتال‌ها

انسان‌ها و نئاندرتال‌ها ۱۰۰ هزار سال قبل با هم آمیزش داشتند!

نتایج یک تحقیق ژنتیکی تازه حاکی از آن است که انسان‌های امروزی و نئاندرتال‌ها حدود ۱۰۰ هزار سال پیش، یعنی زودتر از آن چیزی که پیشتر تصور می‌شد، با هم آمیزش می‌کرده‌‌اند.