دسته: بیگانگان باستانی

آریس (خدای جنگ) Ares

اریس (به یونانی: Έρις)، الههٔ نفاق و کشمکش. دختر نوکس (شب) بود. در جشن ازدواج پلئوس و تتیس بدون دعوت حاضر شد و سیبی را به میان انداخت که رویش نوشته بود «برای زیباترین...

هرمس hermes

هِرمِس یا هِرمیز (به یونانی: Ἑρμῆς) در اسطوره‌های یونان، پیام رسان ایزدان در اساطیر یونان است. در ابتدا ایزد موسیقی و به وجود آورنده ساز چنگ بود، همچنین ایزد چوپان‌ها، بازرگانان، اندازه و وزن،...

راهب 1000 ساله

ماجرای رویارویی کاشف انگلیسی با راهب ۱۰۰۰ ساله مایان در غاری در نزدیکی یوکاتان، مکزیک…… او که بود؟

روبرت استیسی جود معمار انگلیسی و عاشق تمدن مایان همراه با سه نفر دیگر برای اکتشاف آثار باستانی و تمدنی مایان