دسته: بیگانگان باستانی

صدای آرام ستاره دنباله دار P67 صدای بیگانگان به سمت منظومه شمسی است

یک باستان شناس برجسته اعلام کرده است که آخرین تجزیه و تحلیل یک صفحه سنگی مرموز ثابت می کند که یک شاه عهد عتیق واقعاً وجود داشته است

بیگانگان

نژاد سِیرِیز (Seres)

نژاد سِیرِیز، قدیمی ترین نژاد بشر هستند. آنها انسان های اسرارآمیزی با قامت ۵/۵ تا ۶ متر هستند. بسیار خیرخواه، بسیار مهربان، بسیار خردمند و بسیار پیشرفته، حتی پیشرفته تر از مردمان پلیدین، ونوس یا سایر نژادهای کهکشان ما.

آیا ابزاری که در ساخت بناهای باستانی به کار رفته است ما را مبهوت کرده است؟

یکی از دلایل اصلی اینکه امروزه مجذوب ساختارهای باستانی هستیم این است که سنگ های عظیم برش خورده با دقت غیر قابل توصیف در کنار یکدیگر قرار می گیرند. با چشمان خود میبینیم که یک نقص قطعی در روایت اصلی وجود دارد.

آیا جمجمه های پاراکاس شواهدی از وجود بیگانگان باستان هستند؟

آیا جمجمه های مرموز Paracas شواهد نهایی از بیگانگان باستان است که در گذشته های دور از زمین بازدید می کردند؟ چطور ممکن است که حجم جمجمه پاراکاس تا ۲۵ درصد بزرگتر و ۶۰ درصد سنگین تر از جمجمه های انسان معمولی باشد