دسته: دانستنی های فرازمینی ها

بشقاب پرنده ها زمینی پرنده های جاسوس در خدمت اربابان قدرت

«بشقاب پرنده» ها در شمار «پرندگانی» قرار دارند که پیوسته قوه تخیل انسان را به کار گرفته، مقالات، داستان ها و فیلم های بسیاری را به خود اختصاص داده اند

فرانک دریک

فرانک درک وفرمول معروف شمارش موجودات هوشمند جهانی

فرض کنیم در مقابل هر ده کهکشان یک جامعه فرازمینی وجود داشته باشد، اگر تعداد افراد را در هر جامعه ده میلیارد فرض کنیم،

نقاشی ها و مشاهدات قرن وسطی وجود بشقاب های پرنده را تایید می کند!

همانطور که می دانید ما هر روز شاهد چاپ مطالبی در روزنامه ها سایت های خبری مطالبی در باره مشاهده یوفو ها یا موجودات فرا زمینی داشته ایم