دسته: دانستنی های فرازمینی ها

در DNA ما پیام های مخفی فرازمینی‌ها نهفته است!

 در این مقاله قصد داریم به بررسی یک ادعا و تئوری توطئه عجیب بپردازیم. برخی از نظریه پردازان توطئه معتقدند در DNA ما انسان‌ها، پیام های مخفی فرازمینی ها پنهان شده است!

ماهواره

تجربۀ امریکا دربارۀ یوفو در قرن بیستم

یوفوها یا آنچه که امروزه سفینه‌های فضایی می‌نامند، نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم به صورت مستند درآمد؛ به ویژه در ۱۸۹۶، وقتی که نخستین موج مشاهدات یوفو در ایالات متحده گزارش شد.

طبقه بندی یوفوها

برخی از پژو هشگران بر مبنای مشاهدات و مطابق با چگونگی پدیده و شکل اشیاء پرنده گزارش شده، طبقه بندی هایی را انجام داده اند که نمونه ای از این نوع طبقه بندی ها چنین است :

موجودات فرازمینی

انواع نژادهای بیگانگان(قسمت اول)

برخی از انسانها باور دارند که این نژاد نخستین انسان های رو زمین اند در حقیقت اولین دورگه از فرزندان آنوناکی . در همه فرهنگ های کهن و متون باستانی در تمامی قاره ها اعتقاد به وجود آدم و حوا وجود دارد و

سیاه چاله

بیگانگان فضایی درون سیاه چاله ها زندگی می کنند!

یک دانشمند روسی فرضیه جدیدی را ارائه کرده است که برپایه آن بیگانگان فضایی می توانند بر روی سیاراتی که درون سیاه چاله های عظیم قرار دارند زندگی کنند.

دستکاری ژنتیکی

به دنبال DNA فرازمینی

آنطور که سیچین به ماجرا می نگرد، ژن بانویی که هزاران سال پیش مرده می تواند حاوی آثاری از ژن خدایان و نیمه خدایانی باشد که او از سال ۱۹۷۶ تا کنون پیرامونشان سخن وری نموده است.

زمین توخالی

زمین توخالی بر روی نقشه های رایش سوم

کی از سوالات جالب است که انسان برای قرن ها شده طولانی، این است که آیا این امکان وجود دارد که سیاره ما تو خالی باشد؟ برای سال های بسیاری ، اعتقاد بر این بود . در آن سال

منطقه ۵۱

منطقه ۵۱ کجاست؟‌ پشت پرده مرموزترین پایگاه نظامی جهان

منطقه ۵۱ که به انگلیسی Area 51 یا گروم لیک (Groom Lake) نامیده می‌شود، مکانی است که همواره با مجموعه‌ای از شایعات همراه بوده است. به عقیده بسیاری، این منطقه که در صحرای نوادا قرار دارد،

مواجهه یک دامدار با موجودات بیگانه

ابر سازه های موجودات بیگانه ، ایده ای که نقض نمی شود

از زمانیکه دورنمای موجودات بیگانه برای اولین بار توسط جیسون رایت، ستاره شناس Penn State مطرح شد، تقریبا اکثر افراد در جامعه ی ستاره شناسان احتمال وقوع این مورد را بسیار کم یافتند.