دسته: دانستنی های فرازمینی ها

کشف حیات فرازمینی

دانشمند برجسته و همکار استیو جابز : کشف حیات فرازمینی و ارتباط با آنها تا ۲۰۶۰ اتفاق خواهد افتاد

یک دانشمند آینده گرا بنام دکتر جیمز کانتون که سال ها با استیو جابز موسس اپل نیز کار و همفکری نموده است، اخیرا اظهارات جالبی نموده است.