دسته: دانستنی های فرازمینی ها

کشف حیات فرازمینی

دانشمند برجسته و همکار استیو جابز : کشف حیات فرازمینی و ارتباط با آنها تا ۲۰۶۰ اتفاق خواهد افتاد

یک دانشمند آینده گرا بنام دکتر جیمز کانتون که سال ها با استیو جابز موسس اپل نیز کار و همفکری نموده است، اخیرا اظهارات جالبی نموده است.

پل هیلر وزیر دفاع سابق کانادا

اظهارات جدید پل هیلر وزیر دفاع سابق کانادا در رابطه با فرازمینی ها و ارتباط شان با زمین

او وزیر دفاع کانادا در سال ۲۰۰۰ بوده است و اظهارات جنجالی در رابطه با فرازمینی ها داشته است،البته نفس اظهار نظر در رابطه