دسته: دانستنی های فرازمینی ها

بالاخره واتیکان OK را به اعتقاد به موجودات فضایی داد !!

بالاخره واتیکان OK را به اعتقاد به موجودات فضایی داد !! . سرپرست رصدخانه ی واتیکان گفت که احتمال حضور سایر موجودات هوشمند در فضا امکان پذیر است

بشقاب پرنده ها زمینی پرنده های جاسوس در خدمت اربابان قدرت

«بشقاب پرنده» ها در شمار «پرندگانی» قرار دارند که پیوسته قوه تخیل انسان را به کار گرفته، مقالات، داستان ها و فیلم های بسیاری را به خود اختصاص داده اند

فرانک دریک

فرانک درک وفرمول معروف شمارش موجودات هوشمند جهانی

فرض کنیم در مقابل هر ده کهکشان یک جامعه فرازمینی وجود داشته باشد، اگر تعداد افراد را در هر جامعه ده میلیارد فرض کنیم،