دسته: ربوده شده گان

کاشت ایمپلنت توسط فرازمینیان در بدن انسان – واقعیت یا دروغ؟

بسیاری از افرادی که در بدن آن ها وسیله ای کار گذاشته شده بود یک نوع وسایل خارجی با عنوان کاشت اعضا در بدنشان کاشته بودند که گفته شده است برای ردیابی