دسته: ربوده شده گان

هتل سیسیل

الیسا لم دختر کانادایی که برای تفریح و یافتن کار به امریکا سفر کرده بود، اتفاقی که برای او افتاد نزدیک به ۲سال است که شدیدا توسط پلیس و خبرنگاران در حال بررسی است،

آدم ربایی فرازمینی ها…

یکی از پرسروصدا ترین پرونده های مربوط به ربایش فرازمینی مربوط به مامور پلیسی است که تا همین امروز اصرار دارد که توسط موجوداتی بیگانه دزدیده شده بود،

ناپدید شدن کودکان بیمونت

استرالیا به عنوان کشوری بزرگ گاه و بی گاه درگیر جنایاتی بسیار عجیب میشود که با توجه به وسعت و دورافتادگی این کشور تعدادی از این پرونده های جنایی حل نشده

گذرگاه مرگ

گذرگاه مرگ

در سال ۱۹۵۹ در شوروی اتفاقی افتاد که تا به امروز یک راز باقی مانده.در کوهستان اورال شوروی و در گذرگاه