پ پ

دسته: ربوده شده گان

گذرگاه مرگ

گذرگاه مرگ

در سال ۱۹۵۹ در شوروی اتفاقی افتاد که تا به امروز یک راز باقی مانده.در کوهستان اورال شوروی و در گذرگاه

خاکستری ها وراهرو پلاسما

خاکستری ها و راهرو پلاسما

راهرو پلاسما عبارتی است در یوفولوژی و یوسولوژی که به تونلهای زیر آبی و گذرگاههایی اشاره دارد که توسط خاکستری ها و بیگانه ها ساخته شده واز آنها برای ناوبری در اقیانوس استفاده می...

راز قبیله آنجیگونی

راز سر به مهر قبیله گمشده انجیگونی

روستایی که بطور اسرار آمیزی تمام ساکنانش ناپدید شدند گاهی اوقات در دنیای ما اتفاقاتی رخ می دهد که با عقل و منطق جور در نمی آید.این اتفاقات همیشه هاله ای از ابهام را...

ناپدید شدن

ناپدید شدن تاجر سرشناس در اسرار آمیزترین سانحه هوانوردی تاریخ

یکی از اسرارآمیزترین موارد ناپدید شدن در تاریخ هوانوردی در روز قبل از کریسمس ۱۹۷۵ اتفاق افتاد.مردی بنام پیتر گیبز،یک تاجر ۵۵