دسته: ربوده شده گان

موجودات فرازمینی

۸ پرونده مخوف از مواجهه انسان با بیگانگان فضایی/ بلای وحشتناکی که یک سفینه بر سر مرد نگون‌بخت آورد

وجود یا عدم وجود موجودات فضایی یکی از جذاب‌ترین موضوعاتی است که همیشه مورد بحث و صحبت قرار می‌گیرد.

علا ئم ربوده شدگان توسط بیگانگان

فرازمینی ها و دانشجوی برزیلی

پسر بیست و پنج ساله برزیلی، دانشجوی رشته روانشناسی، که در مورد وجود موجودات فضایی تحقیق میکرد به یکباره از اتاق خوابش غیب شد.

ربوده شده

ربوده شده گان

تصویری که دختر اهل چکسلواکی بیست سال پیش بعد از ربوده شدنش توسط فرازمینیها کشیده بود، تازه از آرشیو گ اِ پِ بیرون اومده.

گزارش‌ ربوده شدن افراد توسط موجودات فضایی از چه قرار است؟

گزارشات متعدد از مشاهده‌ی نور‌های چشمک زن در آسمان، فضاپیما‌ها و روبرو شدن با آدم‌فضایی‌های “واقعی”، علاقه‌ی شدید مردم به یوفوها و عقیده‌ی وجود داشتن موجوداتی بیرون از زمین

ربوده شدن خانواده reed

ربوده شدن خانواده reed

این حادثه از معدود اتفاقاتی است که هم مدرک فیزیکی بجامانده است هم برخورد نزدیک ازنوع چهارم (این برخورد به معنی ربوده شدن توسط موجودات فرازمینی میباشد )اتفاق افتاده این پروند

بتی و بارنی هلیز

ماجرای بتی و بارنی هیل

بتی و بارنی هیل, از اهالی پرتس موت نیو همپشایر میگفتند در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۱ توسط بیگانگان ربوده شدند. دانشمندان اون زمان نقشه فضایی سیاره بیگانگان را که توسط بتی رسم شده بود را اشتباه دانستند و میگفتند خوشه ای شبیه با آن وجود ندارد.

ربوده شدن کالوین پارکر وچارلز هیکسون در سال ۱۹۷۳ پاسکاگولا ، می سی سی پی

این دو مرد هردو ساکن شهر گائوتیر(Gautier) بودند وحدود ساعت نه شب در حال ماهیگیری در رودخانه پاسکاگولا بودند.آنها ناگهان صدایی شبیه وز وز از پشت سرشان شنیدند.

بتی و بارنی هلیز

ربوده شدن بتی وبارنی هیل در سال ۱۹۶۱

داستان بتی وبارنی هیل در سپتامبر ۱۹۶۱، در منطقه نیو همپشایر  شروع شد. بارنی که اخیرا دچار سرطان شده بود با همسرش بتی تصمیم می گیرند که یک سفر کوتاه به کانادا داشته باشند.