دسته: ربوده شده گان

پیشگویی های بیلی مایر.

بیلی ادوار مایر

بیلی ادوار مایر “eduard albert meier” در سوم فوریه سال ۱۹۳۷ در بولاچ سوسیس متولد شد. اومدعی است که یک سری بر خورد فیزیکی وتله پاتی با موجودات فرا زمینی از خوشه پروین داشته است.

اسکات

اسکات لِمریل

آر. اسکات لِمریل (R. Scott Lemriel) یک پژوهشگر حقیقت پنهان است که از کودکی تاکنون، نزدیک به پنجاه سال، تجارب مستقیمی با پیشرفته ترین فرازمینیان خیرخواه از نظر معنوی و تکنولوژی و همچنین با استادی که راهنمای آنهاست داشته است. آر. اسکات لِمریل نام مستعار اوست.

هتل سیسیل

الیسا لم دختر کانادایی که برای تفریح و یافتن کار به امریکا سفر کرده بود، اتفاقی که برای او افتاد نزدیک به ۲سال است که شدیدا توسط پلیس و خبرنگاران در حال بررسی است،

آدم ربایی فرازمینی ها…

یکی از پرسروصدا ترین پرونده های مربوط به ربایش فرازمینی مربوط به مامور پلیسی است که تا همین امروز اصرار دارد که توسط موجوداتی بیگانه دزدیده شده بود،

ناپدید شدن کودکان بیمونت

استرالیا به عنوان کشوری بزرگ گاه و بی گاه درگیر جنایاتی بسیار عجیب میشود که با توجه به وسعت و دورافتادگی این کشور تعدادی از این پرونده های جنایی حل نشده