دسته: قاتلین و مقتولین

تد کزینسکی

 تد کزینسکی یکی از مشهورترین بمب‌گذاران زنجیره‌ای تاریخ آمریکا

روش های اعدام، اتاق گاز

قوانین برای کنترل و مجازات افراد خاطی در نظر گرفته شده اند، هر جرمی مجازاتی دارد اما سنگین ترین مجازات جان فرد خاطی است،

کودکان قاتل

کودکانی که می کشند!

شیطان تا چه اندازه ای میتواند بی رحم باشد؟ آیا شیطان میتواند روح پاک کودکان را به تسخیر خودش درآورد؟

هیولای مافیا

در میان اعضای گروه های مافیایی دهه های ۷۰-۸۰ شخصی ظهور کرد که تا همین امروز او را به عنوان حرفه ای ترین قاتل تمام تاریخ میشناسند،

روش های اعدام، تزریق مرگبار

این نوع از اعدام در امریکا هم اکنون رایج ترین نوع اعدام است و اولین بار در سال ۱۸۸۸ توسط دکتر جولیز مونت با این توجیه که هزینه و زمان صرف شده