دسته: فرازمینی ها

بالاخره واتیکان OK را به اعتقاد به موجودات فضایی داد !!

بالاخره واتیکان OK را به اعتقاد به موجودات فضایی داد !! . سرپرست رصدخانه ی واتیکان گفت که احتمال حضور سایر موجودات هوشمند در فضا امکان پذیر است

پرسش و پاسخ-مبحث جن

بارها به الله اندیشیده ام و بارها کتابهای مقدس از قبیل لوقا ، مرقس ، متی و یوحنا ، تورات ، تلمود و اوستا را که تحریفات عجیبی را متحمل شده