دسته: کار در منزل

ایده ای برای کسب و کار در منزل

کسب و کار همیشه نباید در دفتر یا کارخانه و اداره صورت بگیرد. کار از منزل نمونه ای جدید از کسب و کار است که وسعت رشته های آن تمامی ندارد.

دلایل محبوبیت آزادکاری

جامعه شناسان بر این باورند در آینده ای نه چندان دور آزاد کاری همه گیر می شود و کارهای تمام وقت به زودی جای خود را به کارهای قراردادی در قالب فریلنسینگ می دهند.

محبوب ترین حرفه های فریلنسینگ

فریلنسیگ «FreeLancing» مقوله ای است، که در حال همه گیر شدن است.  اکنون جمع زیادی از کارفرما ها امور خود را به صورت برونسپاری پروژه توسط فریلنسر ها به انجام میرسانند.

چند نکته برای موفقیت در فریلنسینگ

فریلنسینگ نوع جدید اشتغال است که سال های اخیر در کشور ما هم رواج یافته و تنورش داغ تر شده، اصطلاحا به کسانی که به صورت فریلنسینگ کار میکنند را فریلنسر میگویند. برگردان فارسی این واژه آزاد کار میشود.

فریلنسینگ فرصتی برای ناتوانان جسمی!

فریلنسینگ با پیشرفت روز افزون به تمام قشرهای جامعه رخنه کرده. تا چندی قبل کسب و کار اینترنتی تقریبا منتسب به قشرهایی مانند دانشجویان بود. اما امروزه شاهد نفوذ این نوع جدید از اشتغال بین سایر گروه های اجتماع هستیم.

آزاد کاری در حال تسخیر چه شغل هایی است

آزادکاری یکی از اشکال جدید کسب و کار است، که سالهای اخیر رو به افزایش است. آزاد کاری تعریف ساده ای دارد: نوعی اشتغال است که از راه دور و اینترنتی انجام میشود.

۵ نکته برای فریلنسرهای حرفه ای

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش روز افزون آزاد کاری «فریلنسینگ» افراد بیشتری جذب بازار کار آنلاین می شوند. ولی برای موفقیت در آزادکاری هم نکات و ترفندهایی است که با رعایت آنها فریلنسر ها می توانند