دسته: جهان های موازی

نظریه ریسمان به زبان ساده

میدانیم جهان از اجزای بسیار کوچکی ساخته شده که آن را اتم مینامیم. همچنین اتم ها نیز از ذرات کوچکتری مانند الکترون،

تعریف ساده جهان موازی

زمانی که یک فیزیکدان شیئی را اندازه‌گیری می‌کند، دنیا به دو جهان مختلف تقسیم می‌شود تا با هر کدام از نتایج احتمالی آن مطابقت پیدا کند؛

جهان هاي موازي

تعریف ساده جهان موازی

زمانی که یک فیزیکدان شیئی را اندازه‌گیری می‌کند، دنیا به دو جهان مختلف تقسیم می‌شود تا با هر کدام از نتایج احتمالی آن مطابقت پیدا کند؛

خواب و خوراک و میل جنسی

اسرار خواب دیدن انسان

یکی از اسرار و عجایب مربوط به انسان خواب دیدن است. هنوز دانشمندان نتوانسته اند بفهمند چرا ما اساسا خواب می بینیم

دنیای ماتریکس

جای کافی برای تعداد بی‌ شمار از سطوح واقعیت وجود دارد، و این تعداد با گذشت زمان می ‌تواند افزایش یابد.»

جهان های موازی در قرآن

در متون و معارف اسلامی شواهدی دال بر وجود دنیاهای موازی قابل ارائه است و حتی برخی از باورهای اسلامی تنها با این نظریه امکان تبیین علمی می­یابند؛