دسته: سیاهچاله و کرمچاله

سیاه‌چاله‌ها دیدنی می‌شوند

یک تیم تحقیقات دانشگاهی موفق به ابداع روشی شدند که با استفاده از آن رصد سیاه‌چاله‌ها بسیار آسان‌تر از قبل و در تعداد زیاد ممکن می‌شود.

انقباض زمان

به سرعت نور حرکت کنید،پدیده ای را بنام انقباض زمان تجربه خواهید نمود.اما این پدیده جالب چه هست ؟