دسته: کهکشان ها

تصویری جدید از ژرف آسمان

 تصویر جدید خوشه‌‌ی کهکشانی فنجان یا همان خوشه‌ی «Fornax» که توسط تلسکوپ VLT متعلق به رصدخانه‌ی جنوبی اروپا «ESO» ثبت شده

هابل، خوشه‌ای با کهکشان‌های متنوع را مشاهده کرد!

 عکس جدید و فوق العاده‌ای که تلسکوپ فضایی هابل گرفته است، مجموعه‌ای متنوع از کهکشان‌ها را در خوشه‌ی کهکشانی غول‌پیکری به‌نام «RXC J2211.7-0350» نشان می‌دهد.

کیهانشناسی؛ بازگشتی به آغاز جهان

بهرام مبشر یکی از کیهان‌شناسان مشهور ایرانی در جهان است. آقای مبشر، عضو عالى مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی هابل و نماینده سازمان فضایى اروپا (ESA) در ناساست.