پ پ

دسته: کهکشان ها

رصد بقایای ادغام دو کهکشان

تصویر ترکیبی ساخته ‌شده توسط اخترشناسان سازمان تحقیقات اخترشناسی اروپا، برخورد سهمگینی از دو کهکشان صفحه‌ای را نشان می‌دهد