پ پ

دسته: کهکشان ها

قمر خلاف خوان مشتری

ستاره شناسان قمر جدیدی را که کمتر از یک ماه پیش در مدار مشتری کشف شده است، “خلاف خوان” می نامند.

عناصر حیات

شما چند سالتان است ؟ اجازه دهید سوال را به طرز دیگری بیان کنم. چقدر از عمر شما میگذرد. دوباره به این مفهوم بهتر بنگریم.

حل معمای سیاه بودن آسمان شب

با نگاهی به آسمان شب می‌توان یک خلاء کاملا سیاه را مشاهده کرد که مملو از ستارگان چشمک‌زن است.

تکامل جهان

یافته های ماهواره WMAP ، به دانشمندان اطمینان داد که آنان به سمت یک «مدل استاندارد» کیهان شناسی ، پیش روند.

آینده زمین در سال ۱ تریلیون چگونه خواهد بود

به‌تازگی یک مقاله علمی منتشر شده است که بر اساس آن روش‌های دوام توسط انسان‌ها زمانی که عمر جهان به ده برابر عمر فعلی آن برسد موردبررسی قرارگرفته است.