دسته: کهکشان ها

عناصر حیات

شما چند سالتان است ؟ اجازه دهید سوال را به طرز دیگری بیان کنم. چقدر از عمر شما میگذرد. دوباره به این مفهوم بهتر بنگریم.

حل معمای سیاه بودن آسمان شب

با نگاهی به آسمان شب می‌توان یک خلاء کاملا سیاه را مشاهده کرد که مملو از ستارگان چشمک‌زن است.

تکامل جهان

یافته های ماهواره WMAP ، به دانشمندان اطمینان داد که آنان به سمت یک «مدل استاندارد» کیهان شناسی ، پیش روند.