پ پ

دسته: کهکشان ها

رصد بقایای ادغام دو کهکشان

تصویر ترکیبی ساخته ‌شده توسط اخترشناسان سازمان تحقیقات اخترشناسی اروپا، برخورد سهمگینی از دو کهکشان صفحه‌ای را نشان می‌دهد

شاید منظومه‌ی‌شمسی در حبابی کیهانی به وجود آمده باشد!

 گروهی از اخترشناسان دانشگاه شیکاگو و دانشگاه کلمسون، به ارائه‌ی نظریه‌ای درباره‌ی چگونگی شکل‌گیری منظومه‌ی شمسی، در پوسته‌ای متراکم از ابر