دسته: کهکشان ها

این تصویر نویدبخش چه چیزی است؟

ماهواره‌ی شکارچی سیارات فراخورشیدی ناسا اولین تصویر خود را به زمین ارسال کرد. ماهواره‌ی «TESS» در ماه آوریل ۲۰۱۸ به فضا پرتاب شد