دسته: فیزیک ، هوا فضا و نجوم

بازگشت به آینده

بازگشت به آینده “فرد آلن ولف” از دانشمندان فیزیک کوانتم نیز معتقد است زمان به شکل یک خیابان یک طرفه به نظر می آید که از گذشته به سوی حال در حرکت است

ویرایش دی‌ان‌ای در فضا

انسان‌ها شاید نتوانند در فضا به درستی آروغ بزنند، اما حالا امکان ویرایش ژنوم فراهم شده است

فیزیک کوانتوم

ذرّه ها و تکّه ها در فیزیک کوانتوم

بعنوان یک نفر که پشتوانه تحصیلاتی وی اقتصاد بوده و زمینه های مورد علاقه مطالعاتی وی ادبیات، تاریخ، سیاست و فلسفه می باشد،

ایلون ماسک وایده های عجیب او

شک ندارم که ما در یک محیط یا دنیای شبیه سازی شده زندگی می کنیم و در واقع یک در یک میلیون شانس وجود دارد