با انواع مدیتیشن آشنا شوید

مدیتیشن

مدیتیشن

انواع مدیتیشن سبب مى شوند ذهن فرد بهتر و عمیقتر به حقیقت یابى بپردازد ، بیشتر و کاملتر معارف لازم را جمع آورى کند ، و به زندگى آزادتر و پربارترى برسد . مدیتیشن فرد را قادر مى کند که بر حواس خود غلبه نماید و از بند زمان آزاد شود.

مدی تیشن تنفسی چاکرا به شما این امکان را میدهد تا آگاهی لازم را از تجربه هر کدام از هفت چاکرا کسب نمائید . این مدی تیشن بسیار موثر و قدرتمند است و از تنفس های عمیق و سریع و حرکات بدنی به هماره صداهایی بصورت آهنگ به منظور گشایش و بوجود آوردن آگاهی و نیروی حیات به چاکراها تشکیل شده است

با انجام این مدی تیشن شما قادر خواهید بود تا سکوت و آرامش و نیروی با نشاط برای زندگی روزانه تان کسب نمایید

نحوه اجرای مدی تیشن : تنفس چاکرا

مرحله اول : تنفس چاکرا

بهترین زمان انجام این مدی تیشن با شکم خالی و به هنگام صبح زود و یا اواخر عصر قبل از خوردن شام است . بر روی پاهای خود ایستاده بطوری که فاصله پاها به عرض کف یا شانه ها باز باشد ، بدنتان را کاملاً شل و آرام کنید چشم هایتان را بسته و با دهانی باز شروع به گرفتن تنفس های پی در پی سریع و عمیق در اولین چاکرا بکنید . بطوری که تنفس شما باعث شود تا به ناحیه لگن خاصره بدنتان توجه کنید . محلی که اولین چاکرا واقع شده است ( مرکز سکس) . عمل مشابه را بایستی در هر دو حالت دم و بازدم نیز انجام بدهید و هرگز به تنفس خود فشار نیاورید . تنفس را با یک آهنگ و ریتمی که ضمن احساس راحتی ، امکان ایجاد آگاهی شما از احساسات و شور و شوق هر کدام از چاکراها نیز باشد ، انجام دهید

در اولین چاکرا تنفس را تا زمانی ادامه دهید که شما صدای زنگی را که نشانگر شروع تنفس در درون دومین چاکراست بشنوید . هر بار که وارد چاکرای بعدی ( بالایی) می شوید با این تنفس عمیق و سریع صدای یک زنگ را خواهید شنید که نشانگر انتقال این تنفس عمیق و سریع به بالا و به درون چاکرای بعدی یا فوقانی است . بدین ترتیب به سومین و بعد چهارمین ، پنجمین ، ششمین و با آخرین زنگ به هفتمین چاکرا ، انتقال می یابید . بطوریکه تنفس شما در هر بار انتقال به بالا یعنی از یک چارکا به چاکرای بعدی هر بار بایستی سریعتر و کوتاه تر از قبل شود و بدین ترتیب نسبت سرعت تنفس هفتمین چاکرا به اولین چاکرا در حدود دو برابر می شود

در حین اینکه تنفس می کنید ، این تنفس به شما کمک خواهد کرد تا بدنتان بلرزد کشش یابد ، کج شود و یا لگن خاصره شما بچرخد و دستهایتان در هر جهتی که میل داشتید حرکت کند اما پاهایتان را باید فقط در یک محل و ثابت نگهدارید . اجازه دهید که پاهایتان زانوهایتان قسمت کفل و مفاصل دیگر همانند یک چشمه جوشش کنند . بنابراین در ابتدا شما تنفس و بدنتان را در یک حالت هماهنگ و منظم حرکت می دهید و سپس حرکات بطور مستمر و خود بخود انجام می شوند

سعی کنید که آگاهی بوجود آمده در ابتدای شور و شوق و احساسات حاصل از چاکراها در حین تنفس و حرکات بدنی تا آخر حفظ گردند

بعد از تنفس هفتمین چاکرا شما سه زنگ خواهید شنید و این علامتی است که باعث می شود تا تنفس شما و آگاهی تان چرخیده و به عقب یعنی قسمت پایین و در میان هر چاکرا بیافتد ( یعنی حالت معکوس پیدا کرده و از هفتمین به (ششمین و …. و اولین چاکرا برگردد

از آنجایی که تنفس شما به پایین می آید باعث آهسته تر شدن تنفس تان از یک چاکرا به چاکرای قبلی می شود سعی کنید که انرژی حاصل شده نیز به طور نزولی از هفتمین چاکرا به همراه طیف کامل انرژی هر چاکرا از بالا به پایین و تحت تاثیر خودش پایین بیاید

توضیحات مربوط به نحوه اجرای مدی تیشن کندالینی

مدت اجرا شصت دقیقه و در چهار مرحله اجرا می شود

توضیح : بهترین موقع اجرای این مدی تیشن به هنگام غروب آفتاب است این مدی تیشن یکی از پر طرفدار ترین مدی تیشن ها در جهان است و همان گونه که از نامش پیداست دارای انرژی بسیار قوی است که آنرا به دبن شخص عمل کننده انتقال می هد . سعی کنید این مدی تیشن را با مدی تیشن دینامیک که به هنگام طلوع آفتاب اجرا می شود در یک روز انجام بدهید تا اثر بیشتر بکند و به همین دلیل آنرا خواهر زیبای مدی تیشن دینامیک نام داده اند . برای تاثیر بیشتر در تمام طول مدت این مدی تیشن چشمها را بسته نگهدارید

مرحله اول به مدت پانزده دقیقه موزیک است

بدن را کاملاً شل کرده وبه حال خود رها کنید سپس آن را بلرزانید و اجازه بدهید که تمام بدن بلرزد ( شوک داده شود) احساس کنید که انرژی از پاهایتان به طرف بالا انتقال می یابد بدن را آزاد بگذاید تا به هر طرف که می خواهد خم شود و به لرزه افتد ، چشم هایتان را می توانید باز و یا بسته نگهدارید ولی حالت بسته توسط استاد ترجیح داده شده است

مرحله دوم به مدت پانزده دقیقه موزیک است

هر طوری که دلتان می خواد برقصید و اجازه بدهید که تمام بدن همانگونه که راحت است آزادانه حرکت کند به عبارت دیگر بدنتان را در حرکات رقص رها کنید و به اصول ویژه رقص ها و یا به کنترل آن توسط مغز (فکر نکنید ، ( چون این یک رقص روحانی و جانانه است و به عبارتی رقص جان است نه رقص جسم

مرحله سوم به مدت پانزده دقیقه موزیک است

چشمهایتان را بسته و آرام قرار بگیرید در این مرحله می توانید به حالت ایستاده و یا نشسته باشید و به وضعیت و حالتی که پیش می آید توجه کنید

مرحله چهارم به مدت پانزده دقیقه سکوت کامل است

به حالت نشسته و یا دراز کش ( رو به پشت خوابیده ) و با چشمهای بسته کاملاً آرام قرار بگیرید . این قسمت در سی دی موجود نیست ، تا حد امکان نباید هیچ سر و صدایی هم در محیط وجود داشته باشد . توصیه می شود مراحل فوق به ترتیب و بدن هیچ کم و کاستی و بطور کامل اجرا شوند تا کاملاً مطلوب واقع گردد

همانند هفت رنگ ترکیبی که در یک رنگین کمان است ، مدت این تنفس نزولی باید در حدود دو دقیقه طول بکشد و این حداکثر زمانی است که شما می توانید در هر چاکرا تنفس کنید . بعد از پایان این مرحله و قبل از آغاز مرحله بعدی بمدت چند لحظه ساکت بایستید

این مراحل ( سیر صعودی و سیر نزولی تنفس) بایستی سه بار تکرار شود بو باری اجرای کل آنها در حدود چهل و پنج دقیق زمان صرف کنید . اگر شما در ابتدای کار انرژی حاصل از چاکراهای خود را احساس نمی کنید فقط در داخل ناحیه ای که آنها قرار گرفته اند تنفس کنید و بخاطر داشته باشد که هرگز به تنفس خود زور و فشار نیاورید

سعی نمایید که تنفس و حرکات بدنی شما مثل یک پل ارتباطی باشند و شما را به عمق احساسات و مرغوبترین انرژی حاصل از هر چاکرا را هدایت نماید

به کیفیت های متفاوت حاصل از هر چاکرا ، حساس شده و توجه داشته باشید که نه در اثر فشار بلکه به سبب آگاهی و پشتکار بوجود می آیند

مرحله دوم : فقط نشستن است

بعد از مرحله سوم تنفس با چشمهای بسته حداقل مدت پانزده دقیقه و یا اگر دوست داشتید بیشتر از پانزده دقیقه در سکوت بنشینید و در حالیکه نشسته اید به هیچ چیز بخصوصی تمرکز نکنید به خودتان امکان آگاهی یافتن بدهید و به حا لتی که در درون شما رخ می دهد دقت و توجه نمایید

بخاطر داشته باشد که برای انجام دادن هر نو عمدی تیشن پیشنهاد اساد بر این مبنا بوده است که ابتدا آرام باشید سپس آگاهی تان را نسبت به چیزیکه اتفاق می افتد حفظ کنید و درباره آن هیچ نوع قضاوتی نکنید

با توجه به مطالب گفته شده در بالا این مدی تیشن را صرفاً اگر احساس خوبی به شما دست می دهد و شما را به آرامش عمیق ، لذت و خوشی می برد انجام بدهید و چنانچه خلاف این حالات به شما دست داد و باعث ایجاد احساسات مخرب شد پیشنهاد شده است که بجای آن می تیشن دیگری مثل دینامیک را انجام بدهید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *