مجله علمی : اینفو

سرامیک‌ها‌

مواد غیر فلزی

‌سرامیک‌ها موادی هستند که هر سه نوع پیوند کووالانسی، یونی و گاهی اوقات پیوند‌های فلزی را دارند. این مواد ترکیبی از فلزات و غیرفلزات هستند که

بتن پیش آکنده

بتن پیش آکنده

اگر پس از ریختن مصالح سنگی درشت دانه در قالب، ملات ماسه سیمان را بدان تزریق کنید‌، بتن پیش آکنده تولید می‌شود، که به آن اختصاراً بتن PA

ساختمان سبز

ساختمان سبز

بررسی‌ها نشان داده استخراج مواد خام، فرآیندهای عمل‌آ‌‌وری و حمل و نقل مواد برای انجام یک طرح ساختمان‌سازی دارای اثرات قابل توجهی برای محیط زیست است.