دعا ،قدرتمنرترین نیروی کائنات

اعجاز کلمه الله

اعجاز کلمه الله

قبل از آنکه بخوانند من جواب خواهم داد . و پیش از آنکه سخن گویند من خواهم شنید ….

در قانون جذب ادعا می شود که اگر انسان به خواسته خود احساس مثبت دهد و آن را مورد تجسم و تصویرپردازی ذهنی قرار دهد کائنات همان خواسته را برایش ایجاد می کنند.

طرفداران قانون جذب می گویند به هرچه بیندیشی همان اتفاق می افتد، چه مثبت و چه منفی. از این رو عقیده دارند که اگر به امور دلخواهت به صورت مداوم بیندیشی به آن میرسی و این قانون خلقت است که افکار تبدیل می شوند به اجسام.

از همین منظر ادعا می کنند دعا در اسلام معنایش همان قانون جذب است چرا که اسلام هم می خواهد شما به خواسته خود بیشتر فکر کنید و به صورت مکرر آن را بر زبان جاری کنی تا در عالم خارج محقق شود.

علت نام گذاری این ایده به نام «جذب» این است که معتقدند بزرگترین دکل مخابراتی روی زمین ذهن انسان است که قادر است همه رویدادهای دلخواهتان را به سمت شما جذب کند.

ذهن انسان، قدرتی بی نظیر دارد که اگر به امری احساس مثبت دهد و با آن مأنوس باشد آن را در عالم خارج تبدیل به یک رویداد خارجی کرده و جذب زندگی انسان می کند.

دکتر الکسیس کارل، زیست‌شناس معروف فرانسوی در این باره می‌گوید: «دعا و‌ نماز قوی‌ترین نیرویی است که انسان می‌‌تواند تولید‌ کند؛ نیرویی که چون قوه ‌جاذبه زمین دارای وجود حقیقی و‌ خارجی است.

من در حرفه پزشکی خود مریضانی را دیده‌ام که پس از آنکه تمام معالجات در آنان موثر واقع نشده‌ بود، به نیروی دعا و‌ عبادت از بیماری و مالیخولیا رهایی یافتند.

دعا و‌ نماز چون رادیوم منبع مشعشعی است که خود ‌به‌خود تولید می‌شود، انسان از راه دعا می‌‌کوشد، نیروی محدود خود را با متوصل‌شدن به منبع نامحدود تمام نیروها افزایش‌ دهد.

وقتی که ما دعا می‌‌خوانیم، خود را به قوه‌محرکه پایان‌ناپذیری که تمام کائنات را به هم پیوسته است، متصل و مربوط می‌‌کنیم.

ما دعا می‌کنیم که قسمتی از آن نیرو به حوائج ما اختصاص داده شود، آنگاه از طریق همین استدعا، نواقص ما رفع می‌شود و با قدرتی بیشتر و حالی بهتر از جاا برمی‌خیزیم. هر وقت ما با شور و حرارت، خداوند را در نماز و دعا مخاطب می‌سازیم، هم روح و هم جسم خود را به وجهی احسن تغییر‌ می‌دهیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *