برچسب: آرامش در زندگی

فنگ شویی و مربع لوشو

آموزش آسان فنگ شویی و مربع لوشو بعلاوه محاسبه عدد کوآ یا شانس

فنگ شویی واژه چینی و علم کار با انرژی است. دو عنصر اصلی حیات، آب Shui و  باد Feng منتسب به انرژی های طبیعت هستند. فنگ شویی شامل فنگ شویی فردی و مکانی است.

ترفندهای افزایش احساس شادی

اگر می خواهید شادی و نشاط در زندگی تان افزایش پیدا کند از چه روش هایی می توانید کمک بگیرید چه راهکارهایی به ما در شادترشدن و احساس شادی بیشتر در زندگی کمک می کنند

روش های پیشنهادی برای تسلط بر خود

بسیاری از مردم، مسئولیتهای بزرگی را بر عهده می گیرند و بدون این که از توانایی ها و ظرفیت های خود خبر داشته باشند به خود اطمینان می دهند که به خوبی از عهده انجام آن کار بر می آیند.

ذهنی آرام

برخورداری از ذهنی آرام

آرامش موهبتی است که همه افراد به دنبال آن هستند. داشتن ذهنی آرام برای داشتن یک زندگی خوب، خلاق و پر