برچسب: آرامش ذهن

ماده، ذهن و بُعد‏های بالاتر (Shutterstock*)

چرا درباره ذهن خوانی ,خیال پردازی می کنم؟

«اغلب درگیر این افکار هستم که خیلی خوب می شد اگر می توانستم افکار دیگران را بخوانم. اغلب درباره ی حرکت اشیا با افکار یا شفا (درمان) بیماران با انرژی دستم فکر می کنم

فنگ شویی دفتر کار

رعایت کردن اصول فنگ شویی در هر مکانی موجب افزایش انرژی های مثبت در آن خواهد شد. در این مقاله قصد داریم به فنگ شویی دفتر کار بپردازیم. این مقاله هم برای افرادی که در ادارات کار میکنند

ذهنی آرام

برخورداری از ذهنی آرام

آرامش موهبتی است که همه افراد به دنبال آن هستند. داشتن ذهنی آرام برای داشتن یک زندگی خوب، خلاق و پر