برچسب: آغاز بارداری

تشخیص سلامتی پیش از بارداری

مراجعه به پزشک قبل از بارداری اقدام خوبی محسوب می شود. پزشک در مورد داروهایی که به طور منظم استفاده می کنید و باید در دوران بارداری نیز آن داروها را مصرف نمایند سوال می کند.

غذاهای مهم در رژیم دوران بارداری

تشخیص سلامتی پیش از بارداری

مراجعه به پزشک قبل از بارداری اقدام خوبی محسوب می شود. پزشک در مورد داروهایی که به طور منظم استفاده می کنید و باید در دوران بارداری نیز آن داروها را مصرف نمایند سوال می کند.

هشدارهایی برای سه ماه اول بارداری

اگر به حالت تهوع های صبحگاهی دچار می شوید. ویتامین های بارداری را بخورید تا بعدازظهر صبر کنید. سپس به تمرین کردن بپردازید. قبل از بلند شدن از رختخواب مقداری کلوچه بخورید