برچسب: آنالیز dna

پژوهشي درباره پيشينه DNA ، سومريان و DNA

آیا می توانیم اسرار DNA را کشف کنیم؟

که DNA (اسید دئوکسی ریبونوکلئیک) اطلاعات ارثی نوشته شده با حروف الفبای ژن را با خود حمل می کند. حدود ۳ میلیارد از این ویژگی ها در یک مولکول DNA وجود دارد.