برچسب: آپاندیسیت

آپاندیس

آپاندیس و هرآنچه باید در مورد بیماری آپاندیسیت بدانید!

آپاندیس یک زائده‌ی لوله‌ای و کوچک است که در ابتدای روده‌ی بزرگ و انتهای روده‌ی کوچک قرار دارد. اگر با دو خط فرضی عمودی و افقی، که از ناف عبور می‌کنند، شکم را به چهار ربع تقسیم کنیم،