برچسب: آینده زمین

آینده زمین در سال ۱ تریلیون چگونه خواهد بود

به‌تازگی یک مقاله علمی منتشر شده است که بر اساس آن روش‌های دوام توسط انسان‌ها زمانی که عمر جهان به ده برابر عمر فعلی آن برسد موردبررسی قرارگرفته است.