برچسب: ابزارآلات فرازمینی

سنگ بن بن

اشیاء فرازمینی – تکنولوژی فراتر از درک بشر ان زمان

سرزمینی که توسط پوسایدون(خدای دریای یونانیان باستان) کشف و اداره شد کسی که قصرش با فلزی گرانبها پوشیده شده بود بنام اورکالکام که بنام “مس کوهستان” ترجمه شده نوع ترکیبات این آلیاژ توسط

شهاب سنگی که به روسیه برخورد کرد

رد پای فرازمینی – ایا پیدا شدن برخی از اشیاء در زمین نشانه فرازمینی ها است

این کشف پروژه رو به حالت تعلیق درآورد همچنانکه کارگران یافته های خودشون رو به نزدیکترین موزه تحویل دادن این شی عجیب که امروزه بنام مخروط آیود شناخته میشه

بشقاب پرنده مصری و ابزارآلات فرازمینی

سرپوش گذاشتن بر روی یک راز توسط موزه راکفلر: بشقاب پرنده مصری و ابزارآلات فرازمینی

یک مجسمه وسیله باستانی مصری در محوطه جیزه را نشان میدهد، ولی بنا به گزارشهای دریافت شده (این شی باستانی) از خانه پتریزها در اورشلیم زمان کوتاهی