برچسب: ابزارهای CRO

بهینه سازی نرخ تبدیل در سایت

بهینه سازی نرخ تبدیل در سایت

بهینه سازی نرخ تبدیل در سایت یکی از مباحث مهم و در عین حال جذاب می باشد. conversion rate optimization که به اختصار CRO نامیده