برچسب: اتمام رابطه

خشونت علیه زنان

۱۰ اشتباهی که نباید بعد از اتمام رابطه انجام دهید

اولین اشتباه التماس کردن و نیازمند بودن ! التماس کردن و ابراز نیاز پس از یک رابطه ی تمام شده یکی از رایج ترین عکس العمل ها پس از طلاق و جدایی است