برچسب: اجرام آسمانی

تلسکوپ های ناسا، اجرام آسمانی سیزده میلیارد ساله را رصد کردند

کارشناسان ناسا با استفاده از قدرت دید تلسکوپ های فضایی «اسپیتزر» و «هابل» اجرام فضایی را رصد کرده اند که ممکن است دور دست ترین کهکشانی باشد که تاکنون مشاهده شده است

اجرام آسمانی

کشف حیرت انگیزی که اخیرا فیزیکدانان و اخترشناسان را در بهت و حیرت فرو برده است،ستاره ای که با همه ستاره ها متفاوت است

ناسا چندین سال پیش، تلسکوپ کپلر را برای بررسی اجرام آسمانی مخصوصا ستاره ها به فضا فرستاد، این تلسکوپ بطور روزانه تصاویر و