برچسب: اخبار

چطور بازی های قدیمی را در ویندوز ۱۰ اجرا کنیم؟

اکثر برنامه ها و بازی های قدیمی به خوبی بر روی ویندوز ۱۰ کار می کنند. اگر آن ها بر روی ویندوز ۷ کار کنند، تقریبا می تواند گفت که بر روی ویندوز ۱۰