برچسب: ادغام دو کهکشان

رصد رقص باشکوه کیهانی

دو کهکشان هم‌اندازه و مارپیچی به‌نام‌های «NGC5426» و «NGC5427» توسط گرانش در رقصی کیهانی قرار دارند

رصد بقایای ادغام دو کهکشان

تصویر ترکیبی ساخته ‌شده توسط اخترشناسان سازمان تحقیقات اخترشناسی اروپا، برخورد سهمگینی از دو کهکشان صفحه‌ای را نشان می‌دهد