برچسب: اسید معده

علت های سوزش معده را باهم مرور میکنیم

شاید بسیاری از شما هم دچار ترشحات معده به مری یا بیماری ریفلاکس شده اید. به بازگشت اسید معده و غذا از معده به مری ریفلاکس گفته می شود که معمولا بسیار آزار دهنده است .

سوختگی شیمیایی مخاط معده

یکی از انواع التهاب حاد معده در کودکان ناسور شدن ناشی از مواد سوزاننده یعنی سموم شیمیایی است. سوزاننده های اسیدی خطرناکتر از مواد قلیایی هستند زیرا اسید معده قلیا را تا حدودی خنثی می کند.