برچسب: افسانه یا واقعیت

پری دریایی

پری دریایی

ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ . ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺍﯼ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﻣﺄﯾﻮﺱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﮥ ﭘ

الواح آشوری

الواح آشوری و افسانه سرنشینان عقاب طلایی که از آسمان، گلوله خمیر و نهر آب دیدند

یک مجموعه کتیبه سفالی متعلق به کتابخانه پادشاه آشوری « آشور بانیپال » بوده و به زبان « آکادین » نوشته شده ، در این کتیبه ها اطلاعات عجیبی نوشته شده که ممکن است فکر کنیم حاصل تخیل نویسنده بوده

پروژه سرپو

پروژه سرپو(SERPO PROJECT) _دیدار از سیاره سرپو

ویکتور مارتینز کارمند سابق دولت آمریکا که در حال حاظر هماهنگ کننده ارتباطات ایمیلی و پیغام های الکترونیکی میباشد میگوید منبعی مورد اعتماد

قبیله دوگون( آیا رهبران دوگون ها از سیاره ای دیگر امده بودند؟)

دوگون ها قبیله ای هستند که در بخش اصلی ناحیه ی «بندیاگارا» و «دوانتزا» در مالی ، در غرب آفریقا ساکن شده اند.این منطقه از سه ناحیه ی زمین شناسی تشکیل شده است:قسمت هموار،قسمت صخره ای وقسمت مسطح.

لیلیث: دیو باستانی ،خدای تاریکی یا الهه نفسانی؟

برخی منابع او را به عنوان یک دیو توصیف می کنند ، در برخی دیگر به عنوان نمادی از  الهه های تاریکی است. لیلیت یکی از قدیمی ترین شیاطین زن در جهان است که ریشه های آن را می توان در حماسه معروف گیلگمش یافت ، اما در کتاب مقدس و تلمود نیز ذکر شده است.